Почетна » Школска документација

Школска документација

Годишњи план рада школе за школску 2021-2022. годину

Извештај о раду школе за 2020/21. годину

 

Годишњи план рада школе за школску 2020-2021. годину

Извештај о раду школе за 2019/20. годину

 

Правилник о упису ученика у средње школе

Правилник о кућном реду

Правила понашања у школи

 

Школски програм 2018-2022.

Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину

Развојни план школе 2019-2024. године

 

Извештај о раду школе за школску 2018/19. годину