Шампитијада

У оквиру Чивијаде реализује се Шампитијада. Ове године због ковида се неће одржати. На Шампитијади се такмиче ученици 2. разреда. Наш ученик, Драгољуб Михаиловић је 2016. године освојио 3. место. Кроз фотографије ћемо се присетити такмичења наших ученика на Шампитијади.

sajt šampitijada