Почетна » Информатор

Информатор

Назив: Основна школа „Ната Јеличић“
Место: Шабац – матична
Дреновац – издвојена јединица
Основана: 1960. године
Адреса: Јеле С. Савић бр. 5, 15000 Шабац
Директор: Зоран Старчевић
Помоћник директора: Горан Синобад
Телефон: +381 15 343 716
E-mail: osnatadir@ptt.rs
E-mail: osnatajelicic@gmail.com

Секретар: Лидија Росић
Телефон и факс: +381 15 342 489
E-mail: osnatasek@ptt.rs

Педагог: Споменка Глигорић
Психолог: Слободанка Алексић
Телефон: +381 15 343 717

Рачуноводство: Милијана Ивић – Петровић
Телефон: +381 15 343 718
E-mail: osnatarac@ptt.rs

Жиро рачун за уплате:         840-1678760-88

позив на број  97 83-00994-742378-00-16-912 

Радно време школе: од 07 – 19 сати

Начин извођења наставе: У две смене – наизменично по недељу дана

Распоред  звоњења 

  За ученике од V – VIII разреда                                              За ученике од I – IV разреда     

                       Прва смена                      Друга смена                                         Прва смена                      Друга смена

                    1.час 7:30 – 8:15                  13:00 – 13:45                                        1.час 7:30 – 8:15                  13:30 – 14:15

                     2.час 8:20 – 9:05                  13:50 – 14:35                                        2.час 8:20 – 9:05                 14:20 – 15:05

                                    Велики одмор 20 минута                                                             Велики одмор 20 минута

                     3.час 9:30 – 10:15                 14:55 – 15:40                                       3.час 9:25 – 10:10               15:25 – 16:10

                     4.час 10:25 – 11:10               15:45 – 16:30                                       4.час 10:15 – 11:00              16:15 – 17:00

                     5.час 11:15 – 12:00               16:35 – 17:20                                       5.час 11:05 – 11:50               17:05 – 17:50

                     6.час 12:05 – 12:50               17:25 – 18:10                                                                                   

СНАГА НАШЕ ШКОЛЕ

 • Склоност учитеља и наставника ка иновацијама
 • Јавна презентација школе преко одржаних часова у културним институцијама
 • Добра локација школе
 • Опремљена мултимедијална учионица (282 обрађене наставне јединице у ppt формату, 20 WHS касета, 42 CD-а, 14 комплета графофолија, белу таблу, интерактивну таблу, око 100 аудио касета, 15542 књига и серијских публикација)
 • Успех ученика на такмичењима међународног ранга
 • Једина смо градска школа чији се ученици редовно укључују у рад Летње научне школе ИС Петница
 • Наши ученици учествују на Смотри талената
 • Једина смо школа у граду која учествује на Олимпијади из руског језика
 • Школа је лиценцирани домаћин Међународног такмичења из страних језика – енглески језик – Hippo competition
 • 43% наставника обучено је из области активних и интерактивних метода наставе
 • 51% наставника обучено је за превенцију насиља или вештина решавања сукоба, комуникацијских вештина
 • 7% учитеља обучено је из области инклузивног образовања или интеграције Рома
 • 100% учитеља обучено за описно оцењивање
 • Два опремљена кабинета за наставу информатике
 • Три видео бима, 2 у матичној и 1 у Дреновцу
 • Постављен је спољашњи и унутрашњи видео надзор
 • Две библиотеке, у матичној школи и Дреновцу
 • У настави музичке културе користимо концертни клавир
 • Ученицима се за други страни језик нуди 3 језика: руски, шпански и немачки
 • Једини у граду организујемо „Малу школу“ за будуће прваке
 • Организујемо на зимском распусту Зимски камп
 • Развијен рад школских секција
 • Изводимо позоришне представе у школи, Шабачком позоришту и Културном центру
 • Школа је домаћин општинског и окружног такмичења из хемије и информатике
 • На спортским такмичењима постижемо изузетне резултате, иако немамо фискултурну салу

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ШКОЛИ

Школа има 19 учионица за одвијање редовне наставе и ваннаставних активности.

У тим учионицама су и кабинет за информатику (са 15 умрежених рачунара), кабинет за техничко, кабинет за биологију, географију, хемију, учионица за физичко и мултимедијална учионица са 40 седишта, која је технички опремљена за све врсте презентација. Поред тога ту је: канцеларија директора, секретара, рачуноводства, библиотека, наставничка канцеларија, канцеларија педагога и психолога, зубна амбуланта, продужени боравак и помоћне просторије.

Распоред свих просторија у школи налази се на службеном улазу у школу. Радно време свих служби истакнуто је на вратима канцеларија. Услуге зубне амбуланте, као и чланарина у школској библиотеци  се  НЕ ПЛАЋАЈУ. Зубна амбуланта,  тренутно не ради јер је докторка пензионисана.

У школском дворишту налазе се терени за кошарку, мали фудбал и одбојку.

Поред терена у дворишту је смештена и мини пекара-продавница и фонтана, која улепшава наш школски парк.