Контакт

Контактирајте нас:

  Ваше име*

  Ваша Email адреса*

  Ваша Порука

  Тел. 015/343-716, 342-489

  Факс: 015/342-489

  Јеле Спиридоновић Савић 5, 15000 Шабац

  natajelicic@gmail.com

  osnatadir@ptt.rs

  понедељак - петак

  07.00 - 20.00