Почетна » Школска документација

Школска документација

Правилник о организацији рада ОШ „Ната Јеличић“ током трајања ванредног стања

Одлука о организовању радног времена

Обавештење за родитеље ученика од 1. до 4. разреда

Обавештење за родитеље и ученике од 5. до 8. разреда

Правилник о протоколу поступања

Обавештење за родитеље – екскурзије

Препоруке за превенцију COVID -19 у школској средини

Упутство о мерама заштите здравља ученика

Годишњи план рада школе за школску 2022-2023. годину

Школски програм 2022-2026.

Годишњи план рада школе за школску 2021-2022. годину

Извештај о раду школе за 2020/21. годину

Годишњи план рада школе за школску 2020-2021. годину

Извештај о раду школе за 2019/20. годину

Правилник о упису ученика у средње школе

Правилник о кућном реду

Правила понашања у школи

Школски програм 2018-2022.

Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину

Развојни план школе 2019-2024. године

Извештај о раду школе за школску 2018/19. годину