Почетна » Особље

Особље

Ивана Марковић – професор музичке културе

Виолета Симић – професор енглеског језика

Мирко Михаиловић – професор биологије

Драгана Макевић – професор енглеског језика

Тамара Рајиновић – професор српског језика

Слободанка Гуцонић-Дилпарић – професор историје

Марина Милинковић – професор географије

Биљана Петровић  – професор физичког васпитања

Драгица Драговић  – професор руског језика

Жељко Иванковић – професор техничког и информатике

Слободан Пајић – професор математике

Биљана Васић – професор српског језика

СоњаЋалић-Теодоровић – професор хемије

Јелена Ђорић – професор српског језика

Татјана Маринковић – професор руског језика

Соња Ђукић – професор математике
Славица Лукић – професор српског језика

Оливера Јовановић – професор биологије

Биљана Баштовановић – професор физике

Иван Пајтић – професор физичког васпитања

Немања Јеленић – професор математике

Дејан Павловић – професор физике

Љиљана Видаковић – професор енглеског језика

Нада Мирковић – професор енглеског језика

Милица Продановић – професор шпанског језика

Бојана Богићевић – професор немачког језика

Александар Ивановић – професор историје

Жељко Елор – професор биологије

Брано Павловић – наставник техничког образовања

Нада Лукић – професор информатике

Раденко Пантић вероучитељ

Игор Бошковићвероучитељ

Душан Јоцић – наставник ликовне културе

Митар Бајић – наставник ликовне културе

Никола Милићевић – професор физичког васпитања

Зорица Јовичић – професор географије

Мира Томић – професор разредне наставе

Лидија Обреновић-Радовић – професор разредне наставе

Славица Поповић – професор разредне наставе

Снежана Чупић – професор разредне наставе

Зорица Недељковић – професор разредне наставе

Душан Новаковић – професор разредне наставе

Радмила Стојићевић – професор разредне наставе

Зоран Радовановић – професор разредне наставе

Горан  Koстић – професор разредне наставе

Мирјана Арсеновић – професор разредне наставе

Гордана Марковић – професор разредне наставе

Јела Макевић –  професор разредне наставе

Слађана Стојићевић – професор разредне наставе

Јасмина Танасић – професор разредне наставе

Весна Мијатовић – професор разредне наставе

Мирјана Живановић – професор разредне наставe

Продужени боравак – Валентина Стојићевић

Зоран Старчевић – директор

Горан Синобад – помоћник директора

Споменка Глигорић – педагог

Слободанка Алексић – психолог

Лидија Росић – секретар

Помоћник директора – библиотекар

Милијана Ивић-Петровић – руководилац рачуноводства

Драгана Радовановић – благајник

Зоран Глишић – домар

Зорица Станковић – помоћни радник

Светлана Адакалић – // –

Даница Крстић  – // –

Миланка Станковић  – //-

Снежана Грујичић  – // –

Рајфа Икановић  – // –

Слободанка Милутиновић  – // –

Слободан Васић  – // –

Светлана Живковић – сервирка