Почетна » Продужени боравак

Продужени боравак

Продужени боравак у нашој школи почео је са радом 2010. године.
Сваке школске године број ученика који похађају боравак је растао, тако да данас имамо одељење од 33 ученика који свакодневно похађају овај посебан облик васпитно-образовног рада. Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно -образовног рада, који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности. Продужени боравак је облик организованог васпитно-образовног рада са ученицима нижих разреда основне школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Настао је као одговор на потребе запослених родитеља који немају других могућности за збрињавање своје деце, пошто су њихове школске обавезе по правилу краће од радног дана родитеља. Продужени боравак треба пре свега да омогући ученицима услове за учење и израду домаћих задатака уз сталну стручну и педагошку помоћ наставника, увођење у свет ликовне, музичке и сценске уметности, али и свакодневно бављење спортом и рекреацијом. У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо са развојним могућностима ученика, треба прилагодити методе и облике рада, како би се детету омогућило да на лак и безбрижан начин савладава предвиђене програмске садржаје и максимално опуштено проводи своје слободно време. Продужени боравак постаје учеников други дом, са свим карактеристикама угодног, породичног и пријатељског окружења.

18077320_1864149530500357_3018787929643226298_o

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

7:00 – 8:00 – Пријем ученика
8:00 – 8:30 – Јутарња фискултура
8:30 – 9:00 – Доручак
9:00 – 9:30 – Слободно време
9:30 – 11:00 – Израда домаћих задатака и учење
11:00 – 11:30 – Слободне активности
11:30 – 12:00 – Ручак
12:00 – 12:45 – Одмор и одлазак на часове

 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

11:00 – 12:00 – Пријем ученика
12:00 – 12:30 – Ручак
12:30 – 13:00 – Слободно време
13:00 – 14:30 – Израда домаћих задатака и учења
14:30 – 15:00 – Слободне активности
15:00 – 15:30 – Ужина
15:30 – 16:00 – Слободне активности
16:00 – 17:00 – Одмор и одлазак кући