Информатор

Назив: Основна школа „Ната Јеличић“
Место: Шабац – матична
Дреновац – издвојена јединица
Основана: 1960. године
Дан школе се обележава: 21. децембра
Адреса: Јеле С. Савић бр. 5, 15000 Шабац
Директор: Зоран Старчевић
Помоћник директора: Горан Синобад
Телефон: +381 15 343 716
E-mail: osnatadir@ptt.rs
E-mail: natajelicic@gmail.com

Информатор о раду

Канцеларија директора и помоћника директора

Директор и помоћник директора

Секретар: Лидија Росић
Телефон и факс: +381 15 342 489
E-mail: osnatasek@ptt.rs

Педагог: Тања Стојчић
Психолог: Слободанка Алексић
Телефон: +381 15 343 717

Руководилац рачуноводства: Милијана Ивић – Петровић
Благајник: Драгана Радовановић
Телефон: +381 15 343 718
E-mail: osnatarac@ptt.rs

Жиро рачун за уплате:         840-1678760-88

позив на број  97 83-00994-742378-00-16-912 

Радно време школе: од 07 – 20 сати

Начин извођења наставе: У две смене – наизменично по недељу дана

СНАГА НАШЕ ШКОЛЕ

 • Склоност учитеља и наставника ка иновацијама
 • Јавна презентација школе преко одржаних часова у културним институцијама
 • Добра локација школе
 • Опремљена мултимедијална учионица (282 обрађене наставне јединице у ppt формату, 20 WHS касета, 42 CD-а, 14 комплета графофолија, белу таблу, интерактивну таблу, око 100 аудио касета, 15542 књига и серијских публикација)
 • Успех ученика на такмичењима међународног ранга
 • Једина смо градска школа чији се ученици редовно укључују у рад Летње научне школе ИС Петница
 • Наши ученици учествују на Смотри талената
 • Наши ученици учествују на Олимпијади из руског језика
 • Школа је лиценцирани домаћин Међународног такмичења из страних језика – енглески језик – Hippo competition
 • 43% наставника обучено је из области активних и интерактивних метода наставе
 • 51% наставника обучено је за превенцију насиља или вештина решавања сукоба, комуникацијских вештина
 • 7% учитеља обучено је из области инклузивног образовања или интеграције Рома
 • 100% учитеља обучено за описно оцењивање
 • Два опремљена кабинета за наставу информатике (у Шапцу и Дреновцу)
 • У свим учионицама имамо лаптоп и пројектор
 • Постављен је спољашњи и унутрашњи видео надзор
 • Две библиотеке, у матичној школи и Дреновцу
 • У настави музичке културе користимо концертни клавир
 • Ученицима се за други страни језик нуди 3 језика: руски, шпански и немачки
 • Једини у граду организујемо „Малу школу“ за будуће прваке (од 2008.г.)
 • Пролећни вашар пред Ускрс (од 2010.г.)
 • Организујемо на зимском распусту Зимски камп (од 2016.г.)
 • Развијен рад школских секција
 • Изводимо позоришне представе у школи, Шабачком позоришту и Културном центру
 • Школа је домаћин општинског и окружног такмичења из хемије
 • На спортским такмичењима постижемо изузетне резултате
 • Нову фискултурну салу (од 2019.г.)
 • Академска мрежа Србије – интернет АМРЕС (ЛАН и бежични интернет)
 • Школа је била укључена у међународни пројекат GREENWAVE 2011.године
 • Школа је учествовала три пута у МЕЂУНАРОДНОМ истраживању TIMSS (задњи пут 2019.г.)

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ШКОЛИ

Школа има 19 учионица за одвијање редовне наставе и ваннаставних активности.

У тим учионицама су и кабинет за информатику опремљен најсавременијом опремом, кабинет за техничко, кабинет за биологију, географију, хемију, руски језик, српски језик, математику и мултимедијална учионица са 40 седишта, која је технички опремљена за све врсте презентација. Поред тога ту је: канцеларија директора, секретара, рачуноводства, библиотека, наставничка канцеларија, канцеларија педагога и психолога, два продужена боравка и помоћне просторије.

Распоред свих просторија у школи налази се на службеном улазу у школу. Радно време свих служби истакнуто је на вратима канцеларија. Чланарина у школској библиотеци  се  НЕ  ПЛАЋА.

У школском дворишту се налази фискултурна сала и терени за: одбојку, рукомет, фудбал и кошарку.

Поред терена у дворишту је смештена и мини пекара-продавница и фонтана, која улепшава наш школски парк.

80271435_813966379028123_7289024242543230976_o