Почетна » Особље

Особље

Биљана Васић – професор српског језика

Славица Лукић – професор српског језика

Јелена Ђорић – професор српског језика

Тамара Рајиновић – професор српског језика

Виолета Симић – професор енглеског језика

Драгана Макевић – професор енглеског језика

Љиљана Видаковић – професор енглеског језика

Нада Мирковић – професор енглеског језика

Ђорђе Вучинић – професор енглеског језика

Драгица Драговић  – професор руског језика

Милица Продановић – професор шпанског језика

Бојана Богићевић – професор немачког језика

Слободан Пајић – професор математике

Соња Ђукић – професор математике

Немања Јеленић – професор математике

Биљана Баштовановић – професор физике

Дејан Павловић – професор физике

СоњаЋалић-Теодоровић – професор хемије

Оливера Јовановић – професор биологије

Мирко Михаиловић – професор биологије

Жељко Елор – професор биологије

Дарко Костић – професор историје

Александар Ивановић – професор историје

Зорица Јовичић – професор географије

Марина Милинковић – професор географије

Биљана Петровић  – професор физичког васпитања

Никола Милићевић – професор физичког васпитања

Иван Пајтић – професор физичког васпитања

Жељко Иванковић – професор техничког и информатике

Ивана Новаковић – професор информатике и технике

Даринка Николић вероучитељ

Немања Радовановићвероучитељ

Ивана Марковић – професор музичке културе

Марија Гајић – наставница музичке културе

Душан Јоцић – наставник ликовне културе

Митар Бајић – наставник ликовне културе

Мира Томић – професор разредне наставе

Лидија Обреновић-Радовић – професор разредне наставе

Славица Поповић – професор разредне наставе

Снежана Чупић – професор разредне наставе

Зорица Недељковић – професор разредне наставе

Душан Новаковић – професор разредне наставе

Радмила Стојићевић – професор разредне наставе

Зоран Радовановић – професор разредне наставе

Горан  Koстић – професор разредне наставе

Мирјана Арсеновић – професор разредне наставе

Гордана Марковић – професор разредне наставе

Јела Макевић –  професор разредне наставе

Слађана Стојићевић – професор разредне наставе

Јасмина Танасић – професор разредне наставе

Весна Мијатовић – професор разредне наставе

Мирјана Живановић – професор разредне наставe

Валентина Вуковић – продужени боравак

Драгана Бркић – продужени боравак

Зоран Старчевић – директор

Горан Синобад – помоћник директора

Тања Стојчић – педагог

Слободанка Алексић – психолог

Лидија Росић – секретар

Помоћник директора – библиотекар

Милица Продановић – библиотекар

Ђорђе Вучинић – библиотекар

Милијана Ивић-Петровић – руководилац рачуноводства

Драгана Радовановић – благајник

Зоран Глишић – домар

Мирјана Станковић – помоћни радник

Светлана Адакалић – // –

Даница Крстић  – // –

Ана Крстић – // –

Снежана Грујичић  – // –

Рајфа Икановић  – // –

Слободанка Милутиновић  – // –

Слободан Васић  – // –

Снежана Малешевић – // –

Гордана Дамњановић – // –

Светлана Живковић – сервирка