Запослени

Школски одбор

Зоран Старчевић – директор школе, педагошки саветник, професор географије

Горан Синобад – помоћник директора, професор разредне наставе

Слободанка Алексић – психолог, педагошки саветник, саветник – спољни сарадник за заштиту од насиља

Тања Стојчић – педагог

Ивана Поповић – библиотекар

Милица Продановић – библиотекар

Горан Синобад – библиотекар

Лидија Росић – секретар

Андријана Ристивојевић – дипломирани економиста за финансијске и рачуноводствене послове

Драгана Радовановић – референт за финансијске послове

Биљана Васић – професор српског језика

Славица Лукић – професор српског језика, педагошки саветник

Јелена Ђорић – професор српског језика, педагошки саветник

Тамара Рајиновић – професор српског језика

Виолета Симић – професор енглеског језика

Драгана Макевић – професор енглеског језика

Јована Димић – професор енглеског језика

Нада Мирковић – професор енглеског језика

Драгица Драговић  – професор руског језика, педагошки саветник, саветник – спољни сарадник

Милица Продановић – професор шпанског језика

Бојана Богићевић – професор немачког језика

Слободан Пајић – професор математике

Соња Ђукић – професор математике

Оља Цветиновић – професор математике

Биљана Баштовановић – професор физике

Дејан Павловић – професор физике

Соња Ћалић – Теодоровић – професор хемије

Оливера Јовановић – професор биологије

Мирко Михаиловић – професор биологије

Николина Вукосавовић – професор историје

Александар Ивановић – професор историје

Зорица Јовичић – професор географије

Марина Милинковић – професор географије

Биљана Петровић  – професор физичког васпитања

Никола Милићевић – професор физичког васпитања

Иван Пајтић – професор физичког васпитања

Татјана Алимпић – професор информатике и технике

Ивана Васић – професор информатике и технике

Даринка Николић – вероучитељ

Немања Радовановић – вероучитељ

Ивана Марковић – професор музичке културе

Марија Гајић – професор музичке културе

Душан Јоцић – наставник ликовне културе

Митар Бајић – професор ликовне културе

Мира Томић – професор разредне наставе

Лидија Обреновић – Радовић – професор разредне наставе

Славица Поповић – професор разредне наставе

Марија Савић – професор разредне наставе

Снежана Чупић – професор разредне наставе

Зорица Недељковић – професор разредне наставе

Душан Новаковић – професор разредне наставе

Радмила Стојићевић – професор разредне наставе, педагошки саветник

Зоран Радовановић – професор разредне наставе

Горан  Koстић – професор разредне наставе

Мирјана Арсеновић – професор разредне наставе

Гордана Марковић – професор разредне наставе

Јела Макевић –  професор разредне наставе

Слађана Стојићевић – професор разредне наставе

Јасмина Танасић – професор разредне наставе

Весна Мијатовић – професор разредне наставе

Мирјана Живановић – професор разредне наставe

Љиљана Стричевић – професор разредне наставе, положен испит из енглеског језика ниво Б2 на Филолошком факултету у Београду. Радно место – наставник енглеског језика у разредној настави.

Валентина Вуковић – продужени боравак

Драгана Бркић – продужени боравак

Зоран Глишић – домар

Мирјана Станковић – помоћни радник

Светлана Адакалић – помоћни радник

Даница Крстић – помоћни радник

Ана Крстић – помоћни радник

Снежана Грујичић – помоћни радник

Рајфа Икановић – помоћни радник

Слободанка Милутиновић – помоћни радник

Слободан Васић – помоћни радник

Снежана Малешевић – помоћни радник

Гордана Дамњановић – помоћни радник

Наташа Вујковић – сервирка