Продужени боравак

Седамдесетих година 20. века у школи је био продужени боравак у ком је било 60 ученика млађих разреда и 2 наставника. Боравак је укинут и поново се отвара крајем септембра 2010.г. Те године у боравку је радила учитељица Славица Поповић, 2011.г. учитељ Горан Костић, 2012.г. – 2016.г. учитељ Веско Исаиловић, 2016.г. учитељица Гордана Марковић, а од 2017.г. учитељица Валентина Стојићевић, односно Валентина Вуковић.

У септембру 2021.г. од Министарства просвете добили смо сагласност за отварање друге групе, тако да поред учитељице Валентине Вуковић у боравку ради и учитељица Драгана Бркић.

Сваке школске године број ученика који похађају боравак је растао, тако да данас имамо одељење од 37 ученика који свакодневно похађају овај посебан облик васпитно-образовног рада. Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно -образовног рада, који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности. Продужени боравак је облик организованог васпитно-образовног рада са ученицима млађих разреда основне школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Настао је као одговор на потребе запослених родитеља који немају других могућности за збрињавање своје деце, пошто су њихове школске обавезе по правилу краће од радног дана родитеља. Продужени боравак треба пре свега да омогући ученицима услове за учење и израду домаћих задатака уз сталну стручну и педагошку помоћ наставника, увођење у свет ликовне, музичке и сценске уметности, али и свакодневно бављење спортом и рекреацијом.

59990626_2279559118959394_2104924512121257984_n

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

7:00 – 8:00 – Пријем ученика
8:00 – 8:30 – Јутарња фискултура
8:30 – 9:00 – Доручак
9:00 – 9:30 – Слободно време
9:30 – 11:00 – Израда домаћих задатака и учење
11:00 – 11:30 – Слободне активности
11:30 – 12:00 – Ручак
12:00 – 12:45 – Одмор и одлазак на часове

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

11:00 – 12:00 – Пријем ученика
12:00 – 12:30 – Ручак
12:30 – 13:00 – Слободно време
13:00 – 14:30 – Израда домаћих задатака и учења
14:30 – 15:00 – Слободне активности
15:00 – 15:30 – Ужина
15:30 – 16:00 – Слободне активности
16:00 – 17:00 – Одмор и одлазак кући