Упис првака

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

За упис ученика у први разред потребна су следећа документа:

1.Извод из матичне књиге рођених;
2.Лекарска потврда;
3.Потврда о пребивалишту;
4.Уверење о завршеном припремном предшколском програму
(Родитељи га достављају накнадно по добијању уверења од предшколске установе).

Напомена: Родитељи имају могућност да извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту за дете, прибави школа, електронским путем. 

УПИС ПОЧИЊЕ ОД 3.4.2023.г.  ОД 9 – 16 : 30 ЧАСОВА.

Учитељице које ће повести 1. разред школске 2023/2024. године су:

 I/1 Мира Томић

I/2 Лидија Обреновић Радовић

I/3 Славица Поповић

I/4 Марија Савић

I/5 Снежана Чупић у Дреновцу.

prvak