Упис првака

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

За упис ученика у први разред потребна су следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Лекарска потврда;
3. Потврда о пребивалишту;
4. Уверење о завршеном припремном предшколском програму
(Родитељи га достављају накнадно по добијању уверења од предшколске установе).

Напомена: Родитељи имају могућност да извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту за дете, прибави школа, електронским путем. 

УПИС ПОЧИЊЕ ОД 15.3.2024. г.  ОД 9 – 14 : 00 ЧАСОВА.

Учитељице које ће повести 1. разред школске 2024/2025. године су:

 I/1 Слађана Стојићевић

I/2 Јасмина Танасић

I/3 Весна Мијатовић

I/4 Мирјана Живановић

prvak