Екскурзија VI разреда

Екскурзија VI разреда реализована је 17. маја. Релација: Шабац – Хопово – Велика Ремета – Царска бара – Шабац.

9

3