Екскурзија

Колективну екскурзију реализовали смо 27. јуна, а ишли смо у Темишвар.

1