Обука за наставнике

У нашој школи се 5. и 6. јула реализује ОБУКА НАСТАВНИКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА из српског језика за 5. разред. Обуци присиствују наставници из наше школе, као и наставници српског језика из школа: Јанко Веселиновић, Јеврем Обреновић, Стојан Новаковић, Лаза К. Лазаревић из Шапца, као и Жика Поповић из Владимираца и Јован Цвијић из Дебрца. Присутно је 37 учесника. Реализатори обуке су професори српског језика Душица Милосављевић и наша Славица Лукић.

3