Обука за наставнике

Јуче је одржана радионица „Унапређивање компентенција за рад са приправником“, а данас „Комуникацијски дискурси – професионални дијалог наставника“. Обе радионице је реализовала психолог, Слободанка Алексић и у оквиру су стручног усавршавања у усанови за наставнике.

1