Међународно истраживање

Међународно истраживање TIMSS је истраживање образовних постигнућа ученика у области математике и природних наука. У овогодишњем истраживању учествује 4669 ученика и 216 учитеља из 165 основних школа из Београда, Војводине и централне Србије и исто тако директора тих школа. Истраживање обухвата ученике четвртог разреда, а данас је обављено и у нашој школи са IV/1. Наша школа у овом истраживању учествује по трећи пут.

TIMSS