Натин Вуковац

Једна од Вуковаца школске 1984/85.г. била је ГОРДАНА БОШКОВИЋ 8/1 (данас Николић) рођена у Шапцу 1970.г. Учитељица ЉУБИЦА СТАНКОВИЋ, разредни старешина ЛЕПОСАВА ЛЕПА ЛУКИЋ – наставница математике. Завршила средњу медицинску школу, смер Фармацеутски техничар у Шапцу са одличним успехом. Медицински факултет завршила у Београду и специјализацију из микробиологије. Данас специјалиста микробиологије и ради у лабораторији у Општој болници „Лаза К. Лазаревић” у Шапцу.
ПОНОС НАШЕ ШКОЛЕ!!!