Натин Вуковац

Једна од Вуковаца школске 1984/85.г. била је ДАНИЈЕЛА ЂЕРИЋ 8/1 рођена је у Шапцу 1970.г. Учитељица ДАНА ПЕТРОВИЋ, а разредна ЛЕПА ЛУКИЋ – наставница математике. Завршила је средњу медицинску школу у Шапцу смер Фармацеутски техничар са одличним успехом и носиоцем ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ. Медицински факултет завршила је у Нишу, као и специјализацију из дечје хирургије и стекла назив СПЕЦИЈАЛИСТА ДЕЧЈЕ ХИРУРГИЈЕ. Запослена је на Клиници за дечју хирургију и ортопедију Клиничког центра у Нишу од 2000.г. На Медицинском факултету у Нишу, 2014.године, завршава ужу специјализацију и стиче звање СУБСПЕЦИЈАЛИСТЕ ТРАУМАТОЛОГИЈЕ. Од 2008.г. постављена је на место ШЕФА Одсека хитне хирушке јединице Одељења за пријем болесника, специјалистичко-консултативну делатност и дијагностику Клинике за дечју хирургију и ортопедију Клиничког центра у Нишу где и сада ради. Предавач је на разним конгресима и симпозијумима, како у земљи тако и у иностранству. Пуних 9 година је аутор, уредник и водитељ телевизијских емисија из области медицине, здравља, превенције, едукације и промоције здравих стилова живота на локалној телевизији у Нишу.
ПОНОС НАШЕ ШКОЛЕ!!!

1