Из школског летописа

Школске 1971/72.г. јавља се потреба за оснивањем продуженог боравак у школи. Оснивањем продуженог боравка обухвата 60 ученика млађих разреда. Два учитеља или два наставника ће радити. Боравак ће финансирати Заједница образовања, Центар за непосредну дечју заштиту и родитељи. Деца ће добијати два оброка ручак и ужину. Боравак је од 6 – 12 часова, али то није само чување деце и исхрана већ и васпитно образовни рад. Васпитач мора имати план, водити родитељске састанке и помагати у изради домаћих задатака. Перспектива је да сва деца буду обухваћена.
Продужени боравак је укинут и поново се отвара у септембру 2010.г. Данас продужени боравак похађа 37 ученика и ради једна учитељица.

59990626_2279559118959394_2104924512121257984_n