Натин Вуковац

Једна од Вуковаца школске 2007/08.г. била је МИЛИЦА МАКЕВИЋ 8/5, а и ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ. Рођена је 1993.г. у Шапцу, а живела је у Дреновцу. Учитељица ЉУБИЦА ПЕЈКИЋ, а разредни старешина РАДОВАН ПАЈТИЋ – наставник физичког васпитања. Завршила је Шабачку гимназију Друштвени смер са одличним успехом и носиоцем ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ. У гимназији је такође била ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ. Дипломирала је на Правном факултету у Београду. Најмлађи је адвокат БЕОГРАДСКЕ коморе, сарадник у настави на Правном факултету за привреду и правосуђе. ДОКТОРАНТ ПРАВНОГ факултета. Живи у Београду, а за месец дана стаје пред матичара.

ПОНОС  НАШЕ  ШКОЛЕ!!!

Natin Vukovac