Натин Вуковац

Једна од Вуковаца школске 1977/78.г. била је МАРКОВИЋ СНЕЖАНА 8/4 (данас Мраовић ) рођена 1963.г. у Шапцу. Натин ђак је од шестог разреда. Разредни старешина био је СТОЈАН ПЕТРОВ – наставник географије. После завршене основне школе, као друга генерација усмереног образовања, две године заједничке основе завршава у медицинској школи у Шапцу, а две године усмереног образовања у гимназији у Шапцу на смеру архивско-музејске струке, занимање преводилац-сарадник. Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за психологију, смер школска психологија-педагогија. После завршеног факултета, прва запослења су била у Центрима за социјални рад у Косјерићу 1987.г. и Коцељеви 1991.г.  Од 1993.г. до сада ради у ОШ ,,Јеврем Обреновић” у Шапцу  као стручни сарадник- психолог. У току рада у школи  завршила је базичну обуку за Гешталт психотерапију и бави се психолошким саветовањем. Била је едукатор у пројекту немачке организације ГИЗ БОС “Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ и руководилац локалног тима за професионалну оријентацију. 2008.г. је завршила обуку коју је организовао УНИЦЕФ и постала ментор “Школе без насиља“, а од 2019.г. сарадник Министарства просвете  Републике Србије за проблеме насиља у школама.

ПОНОС  НАШЕ  ШКОЛЕ!!!

sajt