Натин Вуковац

Једна од Вуковаца школске 1977/78.г. била је КАТАРИНА ГАЛИЋ 8/1 (данас Поповић ) рођена 1964.г. у Шапцу. Учитељице ДАРА РОСИЋ и СТАНА ЈЕРОТИЋ, разредни старешина БЛАГОЈЕ СТЕКИЋ – наставник математике. У току основне школе активно се бавила спортом и учествовала у литерарним такмичењима на којима је освајала прве награде. Завршила је средњу медицинску школу у Шапцу, фармацеутски техничар, са одличним успехом. Дипломирала је на Фармацеутском факултету у Београду. По завршетку факултета одмах је почела да ради као дипломирани фармацеут у апотеци Бора Тирић у Шапцу, а од 1993.г. има своју приватну праксу и директор је ЗДРАВСТВЕНЕ установе Neopharma која у саставу има пет апотека. Власник је и педијатријске ординације Neomedik kids. Живи и ради у Шапцу.

ПОНОС  НАШЕ  ШКОЛЕ!!!

Vukovac