Приредба

Ученици 4/4 одељења, у Дреновцу, обележили су крај школске године приредбицом за родитеље.

6