Дечија недеља

Данас смо писали поруке пријатељства и цртали кредама у боји у школском дворишту. Написане поруке смо закачили за балоне и пуштали.

2

6