Обавештење о обустави конкурса

На основу дописа Министарства просвете науке и технолошког развоја,  од 18. 03. 2020. године, да се обуставља поступак расписивања и спровођења конкурса у основним и средњим школама, који су започети након добијања сагласности Комисије Владе Републике Србије за ново запошљавање и расписивање конкурса, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 и ванредно стања и да се обустављање поступака  у школама примењује почев од 16. марта 2020. године,  расписани конкурс за радно место наставник немачког језика са 100%  радног времена, за рад  у  ОШ „Ната Јеличић“ Шабац, као и све предузете радње, обустављају се до даљњег, односно до престанка ванредног стања.

Обавештење о обустави конкурса