Подршка школског психолога ученицима и родитељима

Током трајања ванредног стања, сви ученици и родитељи се могу обратити школском психологу, за психо-социјалну помоћ и подршку.

Контакт психолога:
Слободанка Алексић
slobodankaaleksic3@gmail.com