Почетак другог полугодишта

Поштовани родитељи и ученици,
 
На основу одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, донетих на седници одржаној 11. јануара 2021. године, предвиђено је да се настава у другом полугодишту школске 2020/2021.године одвија на исти начин као и на почетку школске године.
То значи да ће ученици првог циклуса образовања (I-IV разред) свакодневно похађати наставу а часови ће трајати 30 минута. Због већег броја ученика настава се одвија по групама које су већ формиране и оне важе и у другом полугодишту.
 
Ученици другог циклуса образовања (V-VIII разред) наставу ће похађати по комбинованом моделу који подразумева поделу на две групе. Групе су формиране на почетку године и смењују се по данима- група има наставу сваког другог дана, а када једна група има непосредну наставу друга група прати наставу на даљину.
 
Часови трају 30 минута. У понедељак 18.01. у школи ће бити група А, док у уторак долази на наставу група Б.
 
Без обзира на тип наставе за све ученике и даље важе сва правила понашања од почетка школске године.
 
Сви ученици морају носити заштитне маске, растојање између ученика мора се поштовати, редовно прање руку и обавезна дезинфекција на улазу у школу је свакодневна. Сваку промену здравственог стања ученика родитељи морају одмах пријавити.
 
Уколико родитељи изразе жељу да ученик похађа наставу искључиво на даљину, потребно је писмено образложити овакав захтев и од школе добити дозволу за овај начин наставе.
 
Надамо се да ће се настава у другом полугодишту одвијати без проблема, са жељом да се што пре вратимо на устаљени режим наставе.
 
Свима желимо добро здравље и много успеха у раду!
Управа школе