Почетак школске године

У складу са Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Правилником о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину „Службени гласник – Просветни гласник“, број 5 од 29. јуна 2021. школска година у нашој школи почеће 1. септембра.

 

Настава ће се реализовати по првом моделу, што значи да ће часови трајати 45 минута, без поделe ученика у групе, али уз обавезно поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

 

У првој седмици, настава ће почети у школи у Шапцу по следећем распореду:

  • Ученици/це од 5. до 8. разреда ће ићи у прву смену од 0730.
  • Ученици/це од 1. до 4. разреда ће ићи у другу смену која ће почети у 1330.

 

У првој седмици, настава ће почети у  школи у Дреновцу по следећем распореду:

  • Ученици/це од 5. до 8. разреда ће ићи у прву смену од 0730.
  • Ученици/це од 1. до 4. разреда ће ићи у другу смену која ће почети у 1330.

 

Ученици/це првог разреда ће 1. септембра доћи у школу у 1430.  Детаљи ће бити саопштени родитељима на састанцима у уторак 31. августа (састанци су планирани у различито време због мера заштите од Covida-а 19, о чему су родитељи обавештени од стране учитеља).

 

За ученике 5.  разреда родитељски састанци ће се одржати у уторак 31. септембра по плану који су добили од одељењских старешина, а у складу са мерама заштите здравља.

 

При уласку у школу на састанак обавезна је маска која покрива нос и уста. Молимо све родитеље да се придржавају мера.