Међународни дан људских права

Међународни дан људских права обележава се сваке године 10. децембра – на дан када је Генерална скупштина Уједињених нација 1948. године усвојила Универзалну декларацију о људским правима (UDHR).
UDHR је прекретница у документу који проглашава неотуђива права на која сваки човек има право – без обзира на расу, боју коже, религију, пол, језик, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, имовину, рођење или други статус. Доступан је на више од 500 језика, то је најпревођенији документ на свету.
🍀🍀🍀