Дечија недеља

У Дреновцу су организоване исте активности као и у матичној школи.