Наградна екскурзија

Сви ученици који су освојили прва три места на општинском, окружном и републичком такмичењу награђени су овом екскурзијом, као и наставници и учитељи.

Релација екскурзије: Шабац – Сремска Митровица – Сремски Карловци – Борковац – Шабац. Екскурзија је реализована 16. јуна.