Колективна екскурзија

Екскурзија је реализована 2. септембра.

Релација: Шабац – Сунчана река – Соко-град – Крупањ – Шабац