Чеп за једнакост

Наша школа је учествовала у акцији „Чеп за једнакост“. Подела еколошких календара у сарадњи са Саветом за Екологију и зелену економију Града Шапца! Календари ће бити постављени у све учионице.

Сталак за чепове и еколошки календари су део Програма за еколошку едукацију и информисање деце који је усвојио Савет за Екологију и зелену економију Града Шапца и реализује се у сарадњи са удружењем Европски центар за екологију из Шапца.