Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи,

Подсећамо вас да Школским програмом и Годишњим планом рада Основне школе „Ната Јеличић“ нису планирана путовања, зимовања, летовања, и излети током школског распуста.

Обавештавамо родитеље који прихватају приватне понуде наставника и плаћају путовања своје деце да те активности нису организоване од стране Основне школе „Ната Јеличић“ тако да школа не може бити одговорна за безбедност и заштиту ученика на путовањима које организује наставник у својству приватног лица, те стога комплетну одговорност за ученике сносе родитељи ученика и наставници који воде ученике на овакав вид путовања.

УПРАВА ШКОЛЕ

OŠ_Nata_Jeličić_Šabac_004