Упис у први разред

За упис у 1. разред потребна су следећа документа:

1.ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ,  2.ЛЕКАРСКА ПОТВРДА, 3.УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ (родитељи га достављају накнадно по добијању уверења од предшколске установе), 4.ПОТВРДА О ПРЕБИВАЛИШТУ.   НАПОМЕНА: Родитељи имају могућност да извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту за дете, прибави школа, електронским путем.

 УПИС ПОЧИЊЕ 1. априла 2019.г. од 9 до 15 и 30 часова.

20190313_141155