Натин Вуковац

Једна од Вуковаца школске 1977/78.г. била је ЉУБИЦА ДУКИЋ (данас Мијић) рођена у Дреновцу 1963.г. Учитељ од 1-3.р. СВЕТИСЛАВ ГРКОВИЋ, а у 4.р. ОБРАД МАНДИЋ, разредни старешина у 5.р. МИЛА АНДРИЋ – наставник српског језика, а од 6-8. НАДА МИЛИНИЋ – наставник историје и географије.
Средњу медицинску школу, смер Фармацеутски техничар-апотекар, завршила у Шапцу са одличним успехом.
Основне академске студије завршила на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департман за хемију и стекла стручни назив ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ. Специјалистичке и магистарске студије завршила на истом Факултету-ужа научна област Методика наставе хемије. Докторску дисертацију је одбранила на истом факултету и стекла академски назив Доктор наука, ужа научна област Методика наставе хемије.Као професор хемије радила у основним школама у Новом Саду, Сремским Карловцима и у Волујцу. Једно време је радила и у медицинској школи у Шапцу. Од 1998.г. запослена је у Висока хемијско-технолишка школа Шабац, сада Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија Шабац.Тренутно ради у истој школи у изборном звању Професор струковних студија за хемијску групу предмета. Радила је и као хонорарни професор у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу на специјалистичким студијама. Објавила је више научних и стручних радова. У Школи је била на функцијама: Председник Савета Школе; Члан Акредитационог тима Високе медицинске и пословно-технолошке школе у Шапцу током акредитације установе, студијских програма и мастер студијског програма од 2006.г.; Председник Комисије за контролу квалитета до 2016.г.; од 2016-2017.г. вршилац дужности директора школе. Од 2017-2018.г. директор школе.
ПОНОС НАШЕ ШКОЛЕ!!!

Za skolu