Натин Вуковац

Једна од Вуковаца школске 1977/78.г. била је ДУБРАВКА ЖИВКОВИЋ 8/4 (данас Игњатовић) рођена у Сремској Митровици 1963.г. У Натину школу дошла је у четвртом разреду код учитељице МИРЕ ТАБАНЏЕЛИЋ, а разредни СТОЈАН ПЕТРОВ – наставник географије. Завршила је средњу економску школу у Шапцу смер Туризам са одличним успехом и носиоцем ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ. Дипломирала на Економском факултету у Београду, одељење у Шапцу, на смеру Међународне трговине. После завршеног факултета добија посао у Југобанци у Београду на пословима платног промета са иностранством, где ради са многим великим иностраним банкама. Са породицом се сели у Канаду, у Торонто где је завршила студије за стицање звања овлашћеног рачуновође за Канаду и Велику Британију. Радила је у неким од највећих светских банака са којима је била у пословним контактима још у времену док је радила у Југобанци као што су HSBCI Bank of Montreal. У Канади је радила у великим међународним компанијама као што су телекомуникациона фирма Verizon из SAD и Munich Reinsurance из Немачке, једна од највећих светских фирми из области осигурања и реосигурања. Тренутно живи у Лондону, где је завршила магистарске студије на Универзитету у Лондону одсек Финансија и финансијског права, као најбољи студент генерације. Ради у City of London пословном центру Лондона у једној од компанија Lojds светско тржиште осигурања и реосигурања.
ПОНОС НАШЕ ШКОЛЕ!!!

59759425_2277534325828540_1962946632915877888_o