Одлука и обавештење о продужењу рока за подношење пријаве на конкурс