Archive

Пробни Завршни испит

Тест из математике је у петак, 24. марта од 12 до 14 часова. Тест из српског језика је у суботу, 25. марта од 9 до 11 часова, а изборни тест од 11:30 до 13:30 часова. СРЕЋНО!!!

Цела вест